MADDi VE MANEVi TAZMiNAT DAVA DiLEKÇESi

        .......

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

.......

DAVACI               :.......

 

VEKİLİ               :.......

 

.......

 

DAVALI               :.......

 

.......

 

 

KONUSU               :

Fazlaya ilişkin talep ve sair dava haklarımız  saklı kalmak üzere ....... manevi tazminat, ....... maddi tazminat ki toplam ....... 'nin kaza tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte tahsili dileğidir.

 

AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde çalışmakta iken ....... tarihinde geçirdiği iş kazasında parmaklarının kopması sonucu %22.20 oranında  sakat kalmıştır.

 

2-Davalı,yeni işçi olan müvekkile hiçbir eğitim vermeyerek  ve gerekli işçi sağlığı  ve iş güvenliği  kurallarına uymayarak  kazada 1.derecede ve tümüyle kusurludur.

 

3-Davacının kaza nedeniyle çektiği acı ve ızdırap ile gelecekte  yaşayacağı eksiklik nedeniyle  manevi tazminat ve meslekte  kazanma gücündeki kayıp nedeniyle  uğrayacağı maddi zararı nedeniyle maddi tazminat istek gereği doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER       : İlgili yasalar.

 

KANITLAR             :

İşyeri özlük dosyası,(.. ... ... ) SSK Sicil No'lu  sigortalıya kaza nedeniyle  ödenen tedavi giderleri  ile bağlanan gelirlerin  peşin sermaye  değerinin tahsisler dairesinden sorulması,tanık,bilirkişi incelemesi,  keşif v.s. yasal deliller.

 

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU         :

Arz edilen  nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere: ....... manevi, ....... maddi tazminat ki toplam ....... nın  davalıdan ....... tarihinden itibaren  yasal faiziyle  tahsiline,yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

 

 

DAVACI VEKİLİ

 .......